O innych miastach też pamiętamy

Już następnego dnia po obdarowaniu pracowników z Bielska, partię maseczek otrzymało ZPD w Hajnówce.