Wspomagamy szpital w Hajnówce

Bielskie Babeczki i Unitalent są jedną z wielu organizacji które wspomogły SPZOZ w Hajnówce dostarczając fartuchy i ubrania jednorazowe, przyłbice.